Jedyny, kompleksowy kurs on-line w Polsce na ten temat

UWAGA! To nie jest tylko webinarium / szkolenie on-line 

Michał Wilk

Schematy podatkowe (MDR) to jeden z największych "podatkowych bóli głowy" ostatnich lat. Funkcjonujące w Polsce od 1 stycznia 2019 roku przepisy są skomplikowane i bardzo złożone. Zakres obowiązków MDR jest niejasny, a sankcje za niewywiązywanie się z nich - drakońskie.

Proponuję Ci wzięcie udziału w bezprecedensowym projekcie "ucywilizowania" schematów podatkowych.

Naszą ambicją jest zebranie w jednym miejscu całej wiedzy i doświadczenia w zakresie raportowania schematów podatkowych. Chcemy - na konkretnych, praktycznych przykładach - pokazać, w jaki sposób można podejść do obowiązków MDR.

W tym celu stworzyliśmy nasz wyjątkowy kurs.

Okazuje się, że przepisy MDR z jednej strony zawierają wiele pułapek, z drugiej jednak otwierają ciekawe pola do "racjonalizacji" obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych.

"Wyłuskaliśmy" te miejsca, chcemy się nimi podzielić.

Mówi się, że są dwa podejścia do przepisów MDR w praktyce. Raportujemy wszystko albo nie raportujemy niczego. Naszym zdaniem właściwsze jest podejście hybrydowe. Raportujemy tylko to, co jest konieczne i tylko w sytuacjach, w jakich wymaga tego prawo. 

Pamiętajmy, że nawet w razie zarzutu niewywiązania się przez nas z obowiązków raportowania MDR "ratunkiem" może być wykazanie dochowania należytej staranności.

Uważamy, że bardzo ważnym elementem będzie tu udokumentowanie odbycia odpowiedniego szkolenia w zakresie MDR. Nasz kurs może stanowić doskonałe narzędzie do zwiększenia bezpieczeństwa w firmie (w razie potrzeby zamówienia większej liczby dostępów do kursu zachęcam do złożenia zapytania o rabat pod adresem: kontakt@DzienDobryPodatki.pl).

ZAPISUJĘ SIĘ NA KURS

Czym jest ten kurs?

To propozycja wyjątkowa i bezprecedensowa na "podatkowym" rynku edukacyjnym

 • to kilkadziesiąt odrębnych, z rozmysłem zaplanowanych lekcji, ułożonych w kilkanaście modułów, dotyczących szczegółowych problemów i pytań z zakresu schematów podatkowych;
 • to dodatkowe praktyczne materiały i narzędzia, takie jak w szczególności wzór rejestru schematów podatkowych z "instrukcją obsługi", wypełnione informacje MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4 na konkretnych przykładach, check-listy, zestawienia orzecznictwa itp.;
 • to dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej, na której można porozmawiać o wątpliwościach prawnych*
 • to możliwość odtworzenia nagrań w dowolnym momencie (nie musisz obawiać się o to, że nie zdążysz zanotować istotnych informacji podczas szkolenia - możesz także "przetrawić" uzyskaną wiedzę i wrócić do konkretnego miejsca w ramach danej lekcji - łatwość nawigacji!);
 • to możliwość współtworzenia materiałów i samej koncepcji - możesz napisać do nas wiadomość (kontakt@DzienDobryPodatki.pl) i zasugerować zagadnienia, które mogłyby znaleźć się w kolejnej edycji kursu.

Dla kogo jest ten kurs?


Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • doradców podatkowych;
 • księgowych
 • przedsiębiorców - zwłaszcza dyrektorów finansowych, managerów podatkowych, pracowników działów finansowych i księgowych - szczególnie w grupach kapitałowych
 • radców prawnych adwokatów;
 • biegłych rewidentów;
 • konsultantów podatkowych, aplikantów;
 • pracowników naukidoktorantówstudentów.

Z czego składa się kurs?

MODUŁ 1

Zagadnienia ogólne

Lekcja 1: Instrukcja korzystania z kursu
Lekcja 2: Cel przepisów MDR - klucz dla testu proporcjonalności i "cywilizowania" MDR !
Lekcja 3: Schematy podatkowe w objaśnieniach i interpretacjach; dopuszczalność wydania interpretacji podatkowej w sprawach MDR
Lekcja 4: Raportowanie retrospektywne przed 2019 r.
Lekcja 5: Raportowanie retrospektywne - schematy transgraniczne
Lekcja 6: MDR a COVID-19 - jaką przyjąć strategię - raportować czy czekać?

MODUŁ 2

Czym jest schemat podatkowy?

Lekcja 1: Pojęcie uzgodnienia
Lekcja 2: Uzgodnienie a podatki
Lekcja 3: Uzgodnienie - kiedy może być schematem podatkowym?
Lekcja 4: Schemat podatkowy a pojęcie korzystającego
Lekcja 5: Kryterium kwalifikowanego korzystającego
Lekcja 6: Schemat podatkowy transgraniczny
Lekcja 7: Schemat podatkowy standaryzowany

MODUŁ 3

Ogólne cechy rozpoznawcze

Lekcja 1: Korzyść podatkowa
Lekcja 2: Kryterium głównej korzyści
Lekcja 3: Zobowiązanie do zachowania poufności
Lekcja 4: Wynagrodzenie success fee
Lekcja 5: Znacznie ujednolicona dokumentacja lub znacznie ujednolicona forma
Lekcja 6: Nabycie spółki ze stratą
Lekcja 7: Zmiana kwalifikacji dochodów
Lekcja 8: Okrężny obieg środków pieniężnych
Lekcja 9: Transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi zaliczane do KUP
Lekcja 10: Odszkodowanie dla promotora

MODUŁ 4

Szczególne cechy rozpoznawcze

Lekcja 1: Transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi zaliczane do KUP
Lekcja 2: Odpisy amortyzacyjne w więcej niż 1 państwie
Lekcja 3: Zastosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania w więcej niż 1 państwie dla dochodu lub majątku
Lekcja 4: Różnica co najmniej 25% w wysokości wynagrodzenia dla celów podatkowych w 2 państwach z tytułu przeniesienia aktywów
Lekcja 5: Obejście przepisów o wymianie informacji podatkowych
Lekcja 6: Nieprzejrzysta struktura własności lub trudny do ustalenia beneficjent rzeczywisty
Lekcja 7: Wykorzystanie uproszczenia safe harbor
Lekcja 8: Przeniesienie praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych
Lekcja 9: Przeniesienie funkcji, ryzyka lub aktywów, gdy przewidywany spadek EBIT min. 50%

MODUŁ 5

Inne szczególne cechy rozpoznawcze

Lekcja 1: Istotny wpływ na część odroczoną podatku dochodowego / aktywa / rezerwy z tyt. podatku odroczonego
Lekcja 2: Hipotetyczny pobór 5 mln zł podatku u źródła
Lekcja 3: Min. 25 mln zł dochodów nierezydenta
Lekcja 4: Różnica między polskim a zagranicznym podatkiem dochodowym - min. 5 mln zł

MODUŁ 6

Kategorie podmiotów zobowiązanych do raportowania MDR i czynności dotyczące schematu

Lekcja 1 - Czym jest udostępnianie?
Lekcja 2 -
Czym jest wdrażanie?
Lekcja 3 -
Korzystający i uczestników
Lekcja 4 - Promotor
Lekcja 5 - Wspomagający

MODUŁ 7

Obowiązki promotora

Lekcja 1 - Schemat standaryzowany
Lekcja 2 - Schemat niestandaryzowany
Lekcja 3 - Więcej niż jeden promotor
Lekcja 4 - Schemat transgraniczny
Lekcja 5 - Raportowanie kwartalne

MODUŁ 8

Obowiązki korzystającego

Lekcja 1: Obowiązek raportowania
Lekcja 2: Więcej niż jeden korzystający
Lekcja 3: Schemat transgraniczny
Lekcja 4: Informacja o skorzystaniu ze schematu

MODUŁ 9

Obowiązki wspomagającego

Lekcja 1 - Schemat zaraportowany
Lekcja 2 - Wątpliwości wspomagającego
Lekcja 3 - Obowiązek raportowania
Lekcja 4 - Schemat transgraniczny

MODUŁ 10

Informacje i zawiadomienia MDR oraz Numer schematu podatkowego

Lekcja 1: Informacja MDR-1
Lekcja 2: Informacja MDR-2
Lekcja 3: Informacja MDR-3
Lekcja 4: Informacja MDR-4
Lekcja 5: Kwestie techniczne
Lekcja 6: Rejestr schematów podatkowych
Lekcja 7: NSP - istota i cel
Lekcja 8: Obowiązki związane z NSP
Lekcja 9: NSP transgraniczny

MODUŁ 11

Sankcje

Lekcja 1: Sankcje karne
Lekcja 2: Sankcje administracyjne
Lekcja 3: Odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna

MODUŁ 12

Procedura wewnętrzna

Lekcja 1 - Procedura obligatoryjna - kto powinien ją posiadać?
Lekcja 2 - Wskazówki praktyczne co do treści procedury
Lekcja 3 - Procedura opcjonalna - kiedy warto ją posiadać?

Fragmenty przykładowych lekcji

Moduł 1 - Lekcja 2 - "Cywilizowanie" schematów podatkowych dzięki testowi proporcjonalności

Moduł 2 - Lekcja 5 - Kryterium kwalifikowanego korzystającego

Forum dyskusyjne - skonsultuj wątpliwe kwestie!

To jeszcze nie wszystko. Niezależnie od materiałów wideo prowadzimy zamknięte forum dyskusyjne. W ramach forum będziesz mieć możliwość przedyskutowania nurtujących Cię zagadnień (zarówno z nami jak i innymi uczestnikami kursu). 

* Uwaga! Kurs nie obejmuje indywidualnych konsultacji (można je wykupić odrębnie), problemy prawne - abstrakcyjnie - będziemy omawiać "grupowo" na forum oraz na webinarze szkoleniowym. Zastrzegam, że zamieszczane przez nas komentarze na forum i wypowiedzi na webinarze nie będą i nie mogą stanowić zindywidualizowanej porady prawnej czy podatkowej (usługi doradztwa prawnego czy podatkowego).

dr Michał Wilk

Nazywam się Michał Wilk, jestem doktorem nauk prawnych, doradcą podatkowym i radcą prawnym, partnerem w kancelarii Gardens Tax & Legal. Prowadzę podcast "Dzień Dobry Podatki". Jestem pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Łódzkim.

Od początku wprowadzenia w Polsce regulacji MDR rozpracowuję ten temat. Jako jeden z pierwszych w Polsce szczegółowo uzasadniłem niekonstytucyjność przepisów MDR, a także brak ich proporcjonalności w świetle prawa Unii Europejskiej.

Wspólnie z Jakubem Wirskim napisałem książkę "Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej" oraz poradnik w formie e-booka "Czym jest schemat podatkowy?".

Na wiosnę 2021 r. zostałem uznany przez "Rzeczpospolitą" za jednego z dwóch najlepszych doradców podatkowych w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Michał Wilk

Jakub Wirski

Jestem doradcą podatkowym w Gardens Tax & Legal. Specjalizuje się w tematyce raportowania schematów podatkowych.

Mam duże doświadczenie w identyfikacji i raportowaniu schematów. Opracowuje procedury przestrzegania regulacji MDR.

Jestem współautorem książki "Raportowanie schematów podatkowych w praktyce notarialnej" oraz poradnika w formie e-booka "Czym jest schemat podatkowy"?

Jakub Wirski

Wszystko o schematach podatkowych

W cenie: dostęp (także po zakończeniu kursu) do kilkudziesięciu lekcji - nagrań wideo, dodatkowych materiałów i bonusów takich jak: wzór rejestru schematów podatkowych z "instrukcją obsługi", wypełnione informacje MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4 na konkretnym przykładzie, check-listy, zestawienia orzecznictwa oraz dostęp do zamkniętego forum dyskusyjnego.

cena w tej edycji 1195 zł 995 zł netto

(1223,85 zł brutto z 23% VAT)

ZAPISZ MNIE!

ZERO ryzyka!

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uznasz, że kurs nie jest dla Ciebie, albo po prostu Ci nie odpowiada możesz odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia udostępnienia kursu.
Zwrócimy Ci wówczas całość wpłaty.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas:
kontakt@dziendobrypodatki.pl

Podziel się ze znajomymi!

Jeśli Twoim zdaniem moja propozycja może zainteresować Twoich znajomych - podziel się z nimi informacją o kursie w mediach społecznościowych.

Wystarczy, że klikniesz ikonkę poniżej!

Share on LinkedIn

* Uwaga! Kurs nie obejmuje indywidualnych konsultacji (można je wykupić odrębnie), problemy prawne - abstrakcyjnie - będziemy omawiać "grupowo" na forum dyskusyjnym oraz na webinarze szkoleniowym. Zastrzegam, że zamieszczane przeze mnie komentarze na grupie i wypowiedzi na webinarze nie będą i nie mogą stanowić zindywidualizowanej porady prawnej czy podatkowej (usługi doradztwa prawnego czy podatkowego).